For de fleste menneskers vedkommende kommer der en dag i livet, hvor de desværre får ansvaret for at få arrangeret en begravelse eller bisættelse. Forskellen på de to er, at man i førstnævnte tilfælde bliver begravet i kiste, mens man i sidstnævnte bliver kremeret. Ikke desto mindre forudsætter den sidste afsked, at man som nærtstående familiemedlem planlægger afskeden.  

Men hvordan gør man?                                                                                                

Det første der sker, når en person går bort, er at det skal meldes til myndighederne. Sker dødsfaldet på et hospital, er det lægen, der tager sig af det. Indtræffer døden i hjemmet, er skal der tilkaldes en læge, der kan erklære personen for officielt bortgået. Det skal nemlig meldes hurtigt til det offentlige.

Hernæst starter et forløb, hvor personens liv skal lukkes ned, samtidig med at der bliver gjort forberedelser til den begravelse eller bisættelse, der skal til at finde sted.

Når ”livet skal lukkes ned”, er der primært tale om at f.eks. få opsagt abonnementer og lukket bankkonti. Det er vigtigt, at det bliver gjort korrekt, så banken ikke kan finde på at lukke kontoen helt, da den skal overføres. Ligeledes kan det tænkes, at det bliver nødvendigt at gå i skifteretten for at få overdraget den afdødes bopæl til et nyt navn.

 I forhold til at arrangere begravelsen, vælger de fleste at få hjælp fra en begravelsesforretning. Det er det, vi kender som en bedemand i daglig tale. Her er der tale om en fagperson, som kan vejlede i forhold omkring døden og desuden kan hjælpe med de praktiske forhold.

I kraft af sit store lokale netværk, vil en bedemand kunne hjælpe med opgaver som at få bestilt blomster og kranse, få bestilt kiste eller urne, få bestilt gravsten eller mindeplade, stå for rustvognkørsel, klargøre liget, indrykke dødsannonce og meget mere.

På den måde er der en hjælper i det kaos, som det godt kan være at få arrangeret en begravelse eller bisættelse, da man aldrig har prøvet det før og desuden er ramt af et nyligt svært tab.