At tage springet og oprette sin egen virksomhed kan være en udfordring. I mange tilfælde kan det være en fordel at vælge et anpartsselskab (aps) som sin virksomhedsform, men opretelsen af et aps kan være en kompleks proces med mange regler at holde styr på. Processen indebærer flere trin, som fx at indbetale selskabskapital, udarbejde stiftelsesdokument og vedtægter, og at registrere selskabet i Erhvervsstyrelsens IT-system, Erhvervsstyrelsen – Virk. Denne artikel beskriver detaljeret, hvordan man korrekt opretter et aps.

Indbetaling af selskabskapital

Først og fremmest kræver oprettelsen af et aps en selskabskapital. Ifølge selskabsloven skal man mindst indskyde 40.000 kr. som selskabskapital. Kapitalen kan indbetales enten kontant eller ved indskud af andre værdier som fx patentrettigheder eller inventar.

Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter

Når selskabskapitalen er indbetalt, er næste skridt i processen at udarbejde et stiftelsesdokument og vedtægter for selskabet. Stiftelsesdokumentet skal være skriftligt og skal indeholde oplysninger om blandt andet selskabskapitalen, selskabets navn og formål, dets ledelse, og de værdier, der indskydes i selskabet.

Registrering af selskabet

Når stiftelsesdokumentet er udarbejdet, skal man foretage en registrering i Erhvervsstyrelsens IT-system. Registreringen sker ved at indsende stiftelsesdokumentet og vedtægter, en erklæring om indbetaling af selskabskapital, og en startanmeldelse. Ved registrering skal man også angive, hvilke brancher selskabet skal operere i.

Overordnet set kan det lyde som en skræmmende opgave at oprette et aps, men med den rette viden og vejledning kan det gøres hurtigt og enkelt. Hvis man er usikker på processen, kan man med fordel søge professionel hjælp hos advokater eller erhvervsservicebureauer. Man kan også lære mere om processen på erhvervsfronten.dk hvor du finder en vejledende guide om, hvordan man opretter et aps.

Ofte stillede spørgsmål