En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, der regulerer deres økonomiske forhold både under ægteskabet og i tilfælde af skilsmisse eller død. En ægtepagt kan være en vigtig beslutning for par, der ønsker at sikre sig mod uforudsete begivenheder og sikre deres økonomiske stabilitet.

Hvorfor er en ægtepagt vigtig?

En ægtepagt er vigtig af flere årsager. Først og fremmest giver den ægtefællerne mulighed for at tilpasse ægteskabets økonomiske vilkår til deres individuelle behov og ønsker. Dette kan være særligt relevant i tilfælde af forskellige økonomiske situationer, forventninger til arv eller ønsker om at sikre økonomisk tryghed for børn fra tidligere ægteskaber.

En ægtepagt kan også være en effektiv måde at beskytte ens formue og ejendom på. Ved at fastlægge ejendomsretten til bestemte aktiver kan ægtefæller undgå en uventet fordeling af ejendom ved skilsmisse eller død. Dette er særligt relevant, hvis der er større forskel i parrets formue.

Desuden kan en ægtepagt sikre en mere gnidningsfri skilsmisseproces, hvis det skulle blive nødvendigt. Ved at have klare aftaler om økonomiske forhold på forhånd kan konflikter og uenigheder undgås, og parterne kan undgå en langvarig og dyr retssag.

Øsnker du professionel hjælp til oprettelse af din ægtepagt, så se mere her.

Hvad skal man overveje, når man opretter en ægtepagt?

1. Fordeling af formue og ejendele ved separation eller skilsmisse

En ægtepagt kan indeholde bestemmelser om, hvordan jeres formue og ejendele skal fordeles, hvis I skulle blive separeret eller skilt. I kan beslutte, om I ønsker en lige fordeling af alle aktiver eller om I vil have en anden fordeling, der passer bedre til jeres individuelle situation.

2. Arv

Hvis I ønsker at sikre arven til bestemte personer, f.eks. børn eller andre familiemedlemmer, kan I angive dette i ægtepagten. Det kan være relevant, hvis I har børn fra tidligere ægteskaber eller ønsker at sikre en særlig arv til visse familiemedlemmer.

3. Gæld og ansvar

En ægtepagt kan også fastlægge, hvordan I ønsker at fordele gæld og ansvar i tilfælde af separation eller skilsmisse. I kan aftale, hvem der skal være ansvarlig for forskellige typer af gæld og hvordan den skal fordeles mellem jer.

4. Ændringer og opdateringer

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en ægtepagt kan ændres og opdateres, hvis jeres økonomiske situation eller ønsker ændrer sig. Det er en god idé at gennemgå og opdatere ægtepagten med jævne mellemrum for at sikre, at den stadig afspejler jeres ønsker og behov.

Hvad er forskellen mellem en ægtepagt og en ægtepagt med fuldstændigt særeje?

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, der fastlægger deres økonomiske forhold i tilfælde af separation eller skilsmisse. En ægtepagt med fuldstændigt særeje går et skridt videre og sikrer, at hver ægtefælle bevarer sin egen formue og ejendom, uanset hvad der sker i ægteskabet.

En ægtepagt med fuldstændigt særeje kan være relevant i følgende situationer:

  • Hvis en ægtefælle har en betydelig formue eller ejendom, som de ønsker at beskytte mod fordeling ved separation eller skilsmisse.
  • Hvis en ægtefælle ønsker at bevare kontrol over deres økonomiske situation og ikke ønsker at være ansvarlig for ægtefællens andre økonomiske forpligtelser.
  • Hvis ægtefællerne ønsker at sikre, at deres arv går videre til bestemte personer, f.eks. børn fra tidligere ægteskaber eller andre familiemedlemmer.