Medlem af Danmarks Charolaisforening

Enhver som interesserer sig for avl med og brug af Charolais kvæg kan blive medlem af Danmarks Charolaisforening.
Du får som NYT medlem kontingentet til HALV PRIS, det første år!

Årskontingent i 2018 er:

Medlemmer med op til 9 dyr 880,00 kr.
Medlemmer med 10 dyr eller derover 1.250,00 kr.
Passive/bladmedlemmer 530,00 kr.

Dertil kommer kontingent til regionen. Størrelsen af dette fastsættes af den enkelte region. I øjeblikket udgør regionskontingent kr. 100,00 - kr. 150,00.

Indmeldelse i Danmarks Charolaisforening kan ske her:
Navn:
Adresse:
By
Telefon:
Email:
CHR-nummer:
Antal dyr:

::Seneste nyt::
19-02-2018
Du kan stadig nå tilmelding til medlemsmøde
---
05-02-2018
Husk medlemsmøde
---
03-02-2018
Besætningsannoncer til bladet
---
08-01-2018
Kalve i 2018
---
08-01-2018
Nye regler for øremærkning


::Næste Arrangement::
--


© - 2008 | Danmarks Charolaisforening | Sekretariat, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus, Jørgen Skov Nielsen | E-mail: jsn@vfl.dk | Tlf.: 87 40 52 63